ByggCO2llen är en prototyp med målet att ge ett bild på hur olika materialval kan ändra klimatpåverkan av en byggnad, och hjälpa till att fatta informerade materialbeslut tidigt i byggprocessen. Resultatet ska inte ses exakta siffror, utan som ett sätt att jämföra olika val och storleksordning på utsläppen. Beräkning är förenklad och innehåller antagande för att underlätta interaktionen. Nuvarande visualisering får ses som en "proof-of-concept" för att utforska möjligheterna, datan och modelen är inte verifierade och arbete pågår.

Data och antagande

Byggnadsdelar som ingår

Visualiseringen fokuserar på byggnadsdelar som ska ingå i en klimatdeklaration: [1] Klimatskärm (Fasad,tak,fönster), [2] Bärande konstruktionsdelar (Stomme och grund), [3] Icke bärande innerväggar och golv.

Enligt Boverket ska dessa byggnadsdelar bedöms täcka den stora andelen klimatpåverkan för modul A1–A3 (80–90%). Länk till Boverket

Byggnadens form

Beräkningen baseras på planyta och höjden och byggnaden antas vara fyrkantig i beräkning av fasadyta.

Taket räknas som (a) en plantak eller (b) en sadeltak med två symetriska takfall och ingen takutsprång

Miljödata

Datan som används är beräknad från en samling av olika EPDs och är fortfarande under utveckling. Utforska nuvarande data vidare här.

Kontakt:

Utveckling: Dr. Jorge L. Zapico

Data:Prof. Ambrose Dodoo

Näringsliv:Olivia Thim